Kontakt:

Oldtimer Garage Leszek Łyżwiński

Dobropole Gryfińskie 16A

74-106 Stare Czarnowo

Poland

NIP PL8510105110

Zadzwoń do nas: +48 91 3124621 

mobile: +48 601725352 

Napisz do nas: oldigarage@oldtimergarage.eu

Ceny:

1. W związku ze zmianami w rozliczeniu podatku VAT w krajach UE obowiązującymi od lipca 2021 r. wszystkie stawki podatku VAT na produkty dostępne w sklepie naliczane są według obowiązującej stawki w kraju docelowej sprzedaży.

2. W miarę zmiany dostawców, cen materiałów, kursów walut i innych warunków, ceny mogą ulec zmianie. Proszę pamiętać, że niektóre części są w bardzo małych ilościach, a ich wartość jest nieporównywalna z chińskimi wzorami.

3. Koszty wysyłki obliczane są na podstawie wagi, miejsca przeznaczenia i rodzaju towaru. Zawsze szukamy najtańszych i najbardziej niezawodnych spedytorów.

4. Nie pobieramy dodatkowych opłat za opakowanie, z wyjątkiem kompletnych motocykli, przyczep bocznych, przyczep i innych dużych jednostek.

Informacja o płatności:

1. Akceptujemy gotówkę, przelewy bankowe (preferowane) oraz Paypal. W przypadku płatności Paypal opłata dodatkowa będzie wynosić 10% całkowitej kwoty zamówienia.

2. Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzymuje email z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o sposobie płatności zostanie wysłana Zamawiającemu po weryfikacji zamówienia przez administratora sklepu na wskazany adres email. 

a. Dla przelewu tradycyjnego podany zostanie numer konta bankowego. 

b. Dla płatności elektronicznej wygenerowany i przesłany zostanie specjalny link, który przekieruje Zamawiającego do wybranej formy płatności elektronicznej.

3. Nie wysyłamy towaru za granicę za pobraniem.

Wysyłka:

1. Przesyłki standardowe wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Wszystkie inne o niestandardowych wymiarach lub wadze będą wysłane przy użyciu dostępnego przewoźnika. Wysyłka na terenie kraju w zależności od wielkości paczki od 20zł.

2. Przesyłki do Stanów Zjednoczonych i innych regionów zamorskich o wadze do 20 kg będą wysyłane pocztą pierwszej klasy lub firmą UPS lub FedEX.

Ze względu na długi czas dostawy towaru drogą pocztową, zalecamy wysyłkę za pośrednictwem firmy UPS lub FedEX. Wszystkie wysyłki tego typu rozpatrywane są indywidualnie.

Zamówienia:

1. Zamówienia składane są przez sklep internetowy. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.

2. Zawsze dołączaj do odpowiedzi poprzednie e-maile lub numer zamówienia, którego tyczy się rozmowa. To bardzo pomaga.

3. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty, szczególnie w przypadku nowych klientów.

4. W razie braku przedmiotów w ofercie sklepu prosimy o kontakt e-mailowy.

5. Ponieważ rosyjskie motocykle mają różne nazwy w różnych krajach, ich nazwy są mieszane a modele nie odpowiadają dokumentom, zdjęcia motocykli są bardzo pomocne w identyfikacji. Pomaga to uniknąć błędów przy wyborze części.

6. Numery ram i numery seryjne motocykli rosyjskich nie pomagają w identyfikacji.

7. Minimalna wartość zamówienia wynosi 50zł.

8. Ponieważ oferujemy szeroką gamę części zamiennych, wykonywanych w małych partiach realizacja zamówień może zająć od 3 do 4 tygodni. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.

9. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przekazanie przez Zamawiającego danych osób trzecich (Odbiorców zamówienia). Wszelkie ewentualne roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osób trzecich obciążają Zamawiającego.

10. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. 

11. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.

12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana drogą mailową do osoby składającej zamówienie.

13. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia zgodnie z wyborem Zamawiającego.

Gwarancja i jakość:

1. Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać dobrą jakość naszych produktów i usług.

2. Nie mamy wpływu na jakość oryginalnych części produkcji rosyjskiej lub części ukraińskiej (Dniepr). Sprzedajemy je „takie, jakie są”.

3. Zawsze bierzemy odpowiedzialność za swoją pracę (naprawy, remonty).

4. Wszystkie zakupione towary można zwrócić pod warunkiem, że nie były używane lub jeśli zwracany towar jest dobrej jakości i został zakupiony przez kupującego przez pomyłkę.

 Nie zwracamy kosztów wysyłki. 

5. Części NOS (New Old Stock) czasami noszą ślady magazynowania, ale nie ma to wpływu na ich jakość i wartość.

Reklamacja:

1. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: 

Oldtimer Garage Leszek Łyżwiński, Dobropole Gryfińskie 16A, 74-106 Stare Czarnowo, Poland lub pod adresem email oldigarage@oldtimergarage.eu

2. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem i przesyłek wysłanych do Oldtimer Garage bez uprzedniego kontaktu. 

3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

4. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Oldtimer Garage) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.

5. Niemożliwe są zwroty produktów noszących ślady używania lub montowania w pojeździe. 6. Gdy zwrot towaru następuje z winy kupującego, koszty przesyłki ponosi zamawiający.

7. Oldtimer Garage zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku zwrotu towaru w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od daty zakupu. 

8. Zwroty nie obejmują towarów elektronicznych. Towarów wyprodukowanych lub sprowadzonych na specjalne zamówienie. Towarów wycofanych lub wycofywanych z oferty sklepu.

9.Produkty takie jak farby i płyny techniczne nie podlegają zwrotowi!

Odstąpienie od umowy:

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres:

Oldtimer Garage Leszek Łyżwiński

Dobropole Gryfińskie 16A

74-106 Stare Czarnowo

Poland

NIP PL8510105110

e-mail:oldigarage@oldtimergarage.eu

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie płatności otrzymane od Kupującego, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Jeżeli Kupujący otrzymany przedmiot zobowiązany jest odesłać lub przekazać ją na adres: Oldtimer Garage, Dobropole Gryfińskie 16A, 74-106 Stare Czarnowo, Poland niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli przedmiot został odesłany przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu rzeczy. 

5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

FIRMY:

1.W przypadku firm okres rękojmi wynosi jeden rok. Zakupiony towar Kupujący jest zobowiązany sprawdzić niezwłocznie po odebraniu paczki od przewoźnika. Wadliwy towar należy dostarczyć do Oldtimer Garage w ciągu 14 dni od ujawnienia wady i uprzednim zgłoszeniu o zaistniałej sytuacji. 

2. Oldtimer Garage nie uwzględnia reklamacji rzeczy używanej w sposób niewłaściwy, niezgodny z jej przeznaczeniem, zamontowanej w sposób niedbały lub niezgodny z podstawowymi zasadami "kultury technicznej", a także, gdy wystąpią szkody powstałe na skutek wypadku, błędu użytkownika, użycia towaru w sporcie lub innej imprezie o sportowym charakterze lub innego użycia towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w niezgodnych z jego przeznaczeniem warunkach, przechowywania towaru w złych warunkach, narażeniu go na wilgoć, dokonaniu niezalecanych modyfikacji, przeróbek, napraw, niewłaściwej instalacji, zastosowaniu nieodpowiedniego zasilania, poddaniu go nieuzasadnionym naciskom mechanicznym, nie zastosowaniu się do instrukcji obsługi lub innych działań, za które odpowiedzialności Oldtimer Garage nie ponosi. 

3. Oldtimer Garage nie odpowiada ponadto za szkody powstałe na skutek powodzi, burzy, pożaru, działania piasku, kurzu lub brudu, trzęsień ziemi, siły wyższej, przepięć i wahań zasilającego napięcia elektrycznego, wycieku z akumulatora lub baterii, wystawienia towaru na nieuzasadnione działanie światła słonecznego, wilgoci, mrozu, upału i środowiska powodującego korozję, z powodu kradzieży lub w związku z podłączeniem innych urządzeń, niezalecanych do wspólnego podłączania.

Ryzyko

Oldtimer Garage zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad. Całość ryzyka związanego z ewentualną utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na kupującym od momentu odbioru towaru z magazynu lub z rąk przewoźnika, jeśli z jego usług kupujący zdecydował się skorzystać. Oldtimer Garage zwolniony jest z odpowiedzialności za paczkę zniszczoną lub zagubioną. Zgodnie z polskim prawem przewozowym, odpowiedzialność taką przejmuje w całości przewoźnik. W przypadku wystąpienia opisanego powyżej zdarzenia, proszę kontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Czas rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od warunków, jakie ustala regulamin przewoźnika. Jeśli kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym czasie, Oldtimer Garage automatycznie zwolniony jest z zobowiązań zamówieniowych i przysługuje mu prawo do natychmiastowej sprzedaży towaru innym osobom. W przypadku niedoręczenia przesyłki z winy klienta (np. odmowa), Oldtimer Garage zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami wysyłki niedoręczonej przesyłki.